Rehabilitacja Cyców

Centrum Medyczne VITA w Urszulinie - Włodawa, Łęczna, Bogdanka, Dębowiec, Wiązowiec, Michałów, Andrzejów, Zabrodzie, Wierzbica, Ludwin, Cyców, Puchaczów

Rehabilitacja Cyców

23 sierpnia 2017 Bez kategorii 0
Rehabilitacja Cyców - Najlepsza rehabilitacja

Rehabilitacja Cyców i turystyka

“Przez najbardziej atrakcyjne miejsca gminy Cyców przebiegają dwa szlaki turystyczne:
“niebieski” (CH-1387-n.): Jezioro Uściwierz – Wólka Nadrybska (torfowisko Ciesacin) – Kol. Garbatówka – Kopina – rezerwat wodno – torfowiskowy “Jez. Świerszczów” – Świerszczów;
“zielony” (CH-1385-z.): Borysik – Świerszczów – rezerwat wodno – torfowiskowy “Jez. Świerszczów”, Kopina, Wólka Cycowska – Cyców – kol. Biesiadki.
Jezioro Uściwierz
Największe spośród naturalnych jezior na Pojezierzu. Ma ono 284,1 ha, z czego aż 229,24 ha (w tym 205 ha wód) należy administracyjnie do gminy Cyców. Jego powierzchnia stanowi 1/10 powierzchni wszystkich jezior Pojezierza. Mimo niedużej głębokości, nie przekraczającej 6,6m, pojemność jeziora Uściwierz, wynosząca 9 mln m3 wody, stawia je na trzecim miejscu na przedstawianym obszarze. Jezioro Uściwierz jest przyrodniczą perłą Pojezierza. Ten duży trudnodostępny naturalny zbiornik, otaczają torfowiska z cennymi gatunkami roślin. Żyje tu ponadto bogata fauna ptaków wodno – szuwarowych, toteż zarówno jezioro jak i tereny doń przylegające od zachodu i pd. – zachodu będą objęte ochroną rezerwatową.
Istniejącą tu niegdyś osadę (Ostwisz) potwierdza dokument z 1252 r. O tej osadzie odnotowanej jako Osthwisz, Ostwysz wzmiankuje również w XV w. Jan Długosz. Skomplikowana historyczna analiza słowotwórcza nazwy “Uściwierz” może oznaczać miejsce, gdzie pojawiły się źródła jeziorne – `ujście wody` + `wir`.
Cyców
Dawny zespół dworski i pozostałości zespołu folwarcznego (przy końcu ul. Kościelnej), które w latach 80-tych XIX w. zostały odkupione przez ludność niemiecką. Tu do 1940 r. znajdował się zbór ewangelicki, jeden z trzech (obok Chełma i Kamienia) na Chełmszczyźnie, w którym odprawiano stałe nabożeństwa.”. Źródło: http://www.ugcycow.pl

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / rehabilitacja Cyców

Cyców – historia

Cyców to miejsce o szczególnej randze w historii naszego kraju. Bój pod Cycowem, choć prowadzony z dala od miejsc gdzie decydowały się losy wojny polsko-bolszewickiej, przeszedł do historii oręża polskiego jako efektowne i błyskotliwe zwycięstwo kawalerii polskiej nad przeważającymi siłami wroga. Na Lublin została skierowana brygada bojowa generała Dotola z Grupy Mozyrskiej (przeważająca dwukrotnie siły polskie). Na 16 sierpnia 1920 r. zaplanowano rozgromić piechotę polską i rozpocząć przerwany marsz na Lublin. Po ciężkich walkach 15 i 16 sierpnia w okolicach Garbatówki, Świerszczowa, Cycowa, Wólki Cycowskiej, Głębokiego siły bolszewickie zostały odparte. Decydującą rolę odegrała szarża 3 i 7 pułku ułanów oraz taktyczne umiejętności mjr Zygmunta Piaseckiego. Grupa Dotola została zdezorganizowana i nie odegrała już żadnej roli w nadchodzących wydarzeniach. Jak powiedział Marszałek Piłsudski – 16 sierpnia był dniem, który zawrócił losy wojny w kierunku zwycięstwa nad wrogiem. Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej zostali pochowani na cycowskim cmentarzu wojennym. W centrum Cycowa znajduje się pomnik, zbudowany na kształt przydrożnej kapliczki, zwieńczony krzyżem, a na nim napis: „Chwała bohaterom wojny polsko-bolszewickiej poległym w zwycięskiej bitwie na polach gminy Cyców 15–16 sierpnia 1920 r.”.  Miejscowość Cyców, z datą 16 sierpnia 1920 znalazła się na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Historia starego, nie użytkowanego dziś kościoła w Cycowie jest typowa dla wielu świątyń wschodniej Polski,  gdzie na mocy unii brzeskiej z 1596 r. część wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Początkowo była to cerkiew unicka p.w. św. Michała Archanioła, zbudowana w latach 1860–1870 w stylu bizantyjskim. Od 1875 r. po kasacie unii – cerkiew prawosławna, a od 1918 r. kościół rzymskokatolicki p.w. Opieki św. Józefa. Naprzeciw kościoła znajduje się figura NMP z 1862 roku.  Podobną historię ma świątynia drewniana w położonym nieopodal Świerszczowie, której budowę zakończono w 1795 r. Po likwidacji przez władze carskie unickiego biskupstwa na Chełmszczyźnie kościół unicki zamieniono na cerkiew prawosławną, a od 1921 r. do chwili obecnej pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego p. w. św. Bazylego. Rehabilitacja Cyców / Zapraszamy!

Źródło: http://www.turystyka-pojezierze.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.