Rehabilitacja Łęczna

Centrum Medyczne VITA w Urszulinie - Włodawa, Łęczna, Bogdanka, Dębowiec, Wiązowiec, Michałów, Andrzejów, Zabrodzie, Wierzbica, Ludwin, Cyców, Puchaczów

Rehabilitacja Łęczna

2 lipca 2017 Łęczna Rehabilitacja Łęczna 0
REHABILITACJA ŁĘCZNA, rehabilitacja,cm vita urszulin, paweł skrętowicz, kobieta podczas masażu

Rehabilitacja Łęczna i turystyka

“Łęczna położona jest w centrum Lubelszczyzny i stanowi interesujący punkt wypadowy coraz większej rzeszy turystów. Gmina oferuje wiele atrakcji turystycznych obejmujących liczne zabytki oraz szlaki rowerowe. Niewątpliwym atutem gminy Łęczna jest jej sąsiedztwo z obszarem Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego, obfitującego w liczne jeziora oraz różnorodną florę i faunę. Na atrakcyjność gminy wpływa obecność jednej z najpiękniejszych synagog w Polsce powstałej w połowie XVII w. z doskonale zachowanym wnętrzem.Z pozostałych atrakcji warto zobaczyć klasycystyczny Ratusz z XIXw. czy Kościół pw. św. Marii Magdaleny z pięknymi ołtarzami barokowymi z XVII w. Znajduje się tutaj okazała dzwonnica oraz dawna mansjonaria, wybudowane w stylu późnego baroku. Będąc w Łęcznej warto zwiedzić Rynek II, który stanowi przykład trzyrynkowej kompozycji miasta. Dla turystów pragnących poznać uroki życia dawnych mieszkańców Łęcznej warto polecić drewniane domy z sienią zajezdną oraz dom z podcieniami. Kolejnym miejscem związanym z kulturą żydowską jest Kirkut, cmentarz z XVI w., gdzie w czasie ostatniej wojny ukrywali się Żydzi. / rehabilitacja Łęczna

Dla miłośników spacerów czy odpoczynku z książką w pięknym otoczeniu warto zwrócić uwagę na Zespół Dworsko- Pałacowy Podzamcze, należący do Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.W okolicy znajduję się Dolina Dinozaurów stworzona w betonie przez Brodzisza, będącą niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych podróżników.Gmina posiada liczne szlaki. Szlak pieszy Z Roztocza Zachodniego na Polesie Lubelskie przechodzący przez Łęczną z Szastarki do Kaniwoli. Z 5 tras rowerowych interesujący jest szlak prowadzący przez całą Wyżynę Lubelską i Polesie Lubelskie. W gminie i jej pobliżu występuję rozwinięta baza noclegowa z prężnie rozwijającą się agroturystyką.W gminie znajdują się również liczne restauracje i bary, gdzie można odpocząć i skosztować regionalnych potraw. Nie byłeś jeszcze u nas? Odwiedź nas i poznaj na własne oczy ten malowniczy zakątek Lubelszczyzny”. Źródło: http://www.turystykawgminie.pl/leczna

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie / rehabilitacja Łęczna

Łęczna stanowi doskonały punkt wypadowy na całe Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, krainę 68 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, tworzących razem powierzchnię 2726 ha. Większość jezior ma regularny, zbliżony do koła zarys linii brzegowej, różnią się natomiast pod względem biologicznym. Mamy tu zarówno jeziora eutroficzne (zasobne w ryby) oraz dystroficzne (zanikowe). Niską trofią charakteryzuje się 1-2 jeziora, które można określić jako mezotroficzne / rehabilitacja Łęczna.

Wraz z różnorodnością wód występuje tu ogromne bogactwo flory i fauny, a na zróżnicowanym terenie zachowały się tu siedliska lęgowe i bytowe rzadkich gatunków ptaków. Lasy są też bogate w zwierzynę. Słowem raj dla spragnionych odpoczynku i kontaktu z przyrodą. Źródło: http://www.leczna.pl

Łęczna – historia

Miasto Łęczna jest stolicą powiatu łęczyńskiego, siedzibą władz gminnych i powiatowych. Położone jest na bezleśnym płaskowyżu lessowym, na skraju doliny rzeki Wieprz. Jego starsza część rozsiadła się natomiast na wysokiej skarpie, w widłach Wieprza i Świnki. W herbie miasta znajduje się dzik, który według legendy uratował mieszkańców przed groźnym pożarem. Pierwsze wzmianki historyczne o Łęcznej pochodzą z 1350 roku. W roku 1467, w wyniku starań kasztelana krakowskiego Jana Tęczyńskiego, król Kazimierz Jagiellończyk nadał Łęcznej prawo miejskie. Jednocześnie otrzymało ono przywilej królewski organizowania dwóch jarmarków. Od tego czasu nastąpił jego szybki rozwój. Zdecydowało o tym przede wszystkim korzystne położenie na skrzyżowaniu dróg handlowych wiodących z terenów zabużańskich i ziemi chełmskiej do Lublina, a także spławny Wieprz. Najprawdopodobniej na początku XVI wieku na skraju urwiska, przy ujściu Świnki do Wieprza stanął zamek. Na przełomie XVI i XVII wieku nowi właściciele – Noskowscy, uzyskali od króla Stefana Batorego przywileje na kolejne jarmarki, co spowodowało dalszy rozkwit miasta. Przybywało na nie tysiące sprzedawców, kupców i pośredników z całej Europy. Ożywienie w dziedzinie handlu i rzemiosła, a także rozwój przestrzenny sprawiły, że miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich województwa. Śladem jego dawnej świetności jest nietypowy układ architektoniczny starego miasta z trzema rynkami. Sytuacja polityczna kraju (wojny nękające Rzeczpospolitą Polską od połowy XVII wieku, a następnie utrata niepodległości), wytyczenie nowych szlaków handlowych, a także częste pożary przyczyniły się do utraty znaczenia miasta. Dopiero, gdy w 1766 r. ówczesny właściciel miasta, biskup płocki Hieronim Szeptycki uzyskał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przywilej na nowy, dwutygodniowy jarmark na św. Idziego i potwierdzenie wcześniej przyznanych, jarmarki łęczyńskie urosły do rangi międzynarodowych. Ściągali na nie kupcy z najdalszych stron: Ukrainy, Mołdawii, Turcji, Niemiec i Austrii. Do niewielkiej Łęcznej liczącej w 1797 roku 348 domów i 1510 mieszkańców w czasie jarmarków przybywało kilkanaście tysięcy ludzi, a na oba jarmarki bożocielny i jesienny przypędzano prawie 30 tys. wołów i 10 tys. koni. O jarmarkach łęczyńskich w 1782 r. pisał Ignacy Krasicki, a Jan Piotr Norblin w 1803 utrwalił je na swoim obrazie zatytułowanym „Foire de Lenczna”. W XIX wieku na skutek upadku Rzeczypospolitej, walk niepodległościowych, zakładania linii kolejowych, które ominęły Łęczną oraz groźnych pożarów w 1846 i 1881, jarmarki łęczyńskie straciły swój międzynarodowy charakter, a miasto już nigdy nie powróciło do dawnej świetności / rehabilitacje Łęczna

Nową erę w dziejach Łęcznej przyniosło odkrycie pokładów węgla kamiennego i rozpoczęcie w 1975 roku budowy kopalni węgla kamiennego w Bogdance. Dziś Łęczna to ok. 23 tys. miasto, siedziba wielu urzędów, regionalne centrum handlowo-usługowe. Wielu fanów piłki nożnej kibicuje piłkarzom I ligowego Górniczego Klubu Sportowego Bogdanka S.A., którzy trenują na nowoczesnym stadionie w Łęcznej. Źródło: http://www.turystyka-pojezierze.pl